تقویم روز
امروز چهارشنبه 25 تیر ماه 1399 ساعت 22:13 ب ظ

وجود انسان های سالم ضرورت وجود هر جامعه است

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور در بازدید  از مرکز خدمات جامع سلامت بوژمهران گفت:  هر جامعه برای توسعه و ارتقای سلامت نیازمند افراد  و محیط های سالم است.

دکتر محسن عظیمی نژاد در بازدید صبح روز سه شنبه دوازدهم شهریور از مرکز خدمات جامع سلامت بوژمهران افزود: مطالبه گری در حوزه سلامت یکی از ضروریات است و وظیفه حوزه بهداشت و درمان حفظ و صیانت از سلامت است.

 عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی خاطر نشان کرد:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنها 20 تا 25 درصد درحفظ و ارتقای سلامت جامعه نقش دارد لذا دستیابی به سلامت نیازمند یک همّت جمعی است.

وی در ادامه تأکید کرد: برای دستیابی به موفقیت در توسعه حوزه بهداشت و پیشگیری باید هر خانه به یک پایگاه سلامت مبدل شود.  

رئیس دانشکده علوم پزشکی در پایان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله) بیان کرد: امید است با اتّحاد و همدلی با یکدیگر، بتوانیم تمدّن اسلامی و ایرانی را با هم بسازیم و ابعاد مختلف سلامت (جسمی، روانی و اجتماعی) و امنیت را در جامعه گسترش دهیم چراکه هر فرد سالم، نیازمند محیط سالم است.

پیوند های مفید