تقویم روز
امروز شنبه 4 خرداد ماه 1398 ساعت 16:18 ب ظ

براي ماندگاري و استمرار طرح تحول نظام سلامت بايد ساختار نظام مند تعريف شود

سرپرست وزارت بهداشت گفت: بحث سيستم ارجاع، پزشكي خانواده، پرونده الكترونيك سلامت، پيوستگي بين حوزه بهداشت و درمان و دارو و همچنين ساير معاونت ها، از جمله مواردي هستند

ادامه مطلب...

پیوند های مفید

www.3dots.ir