تقویم روز
امروز چهارشنبه 7 خرداد ماه 1399 ساعت 10:52 ق ظ

برای ماندگاری و استمرار طرح تحول نظام سلامت باید ساختار نظام مند تعریف شود

سرپرست وزارت بهداشت گفت: بحث سیستم ارجاع، پزشكی خانواده، پرونده الكترونیك سلامت، پیوستگی بین حوزه بهداشت و درمان و دارو و همچنین سایر معاونت ها، از جمله مواردی هستند

ادامه مطلب...

پیوند های مفید