تقویم روز
امروز شنبه 24 آذر ماه 1397 ساعت 04:30 ق ظ

 

در آستانه هفته سلامت روان اعلام شد

بیش از 380هزار نفر تحت پوشش خدمات سلامت روان

 

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: اهمیّت دادن به سلامت روان و برنامه ریزی برای ارتقای آن لازمه سلامت هر جامعه به شمار می آید و یکی از اولویت های این معاونت ارتقای سواد سلامت روان جامعه می باشد.

ادامه مطلب...

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • گروههای دانشکده
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

     
www.3dots.ir