تقویم روز
امروز دوشنبه 29 بهمن ماه 1397 ساعت 15:19 ب ظ

 

در آستانه هفته سلامت روان اعلام شد

بیش از 380هزار نفر تحت پوشش خدمات سلامت روان

 

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: اهمیّت دادن به سلامت روان و برنامه ریزی برای ارتقای آن لازمه سلامت هر جامعه به شمار می آید و یکی از اولویت های این معاونت ارتقای سواد سلامت روان جامعه می باشد.

ادامه مطلب...

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • گروههای دانشکده
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

فهرست مناقصات و مزایدات برگذارشده و برندگان آن ها :

واگذاری حجمی انجام و ارائه کلیه امور مربوط به بررسی نسخ سرپایی بیمارستان 22 بهمن نیشابور ،  بیمارستان حکیم و مرکز بهداشت نیشابور

 

واگذاری حجمی انجام و ارائه کلیه امور مربوط به بررسی نسخ سرپایی بیمارستان 22 بهمن نیشابور ،  بیمارستان حکیم و مرکز بهداشت نیشابور