تقویم روز
امروز شنبه 24 آذر ماه 1397 ساعت 22:28 ب ظ

 

برگزاری کارگاه آموزشی بهینه کاوی

به گزارش وب دا، کارگاه آموزشی بهینه کاوی (Benchmark) در حوزه بهداشت و درمان با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع، جانشین معاون درمان و جمعی از مدیران روز دوشنبه شانزده مهرماه در محل ستاد دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب...

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • گروههای دانشکده
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

     
www.3dots.ir