تقویم روز
امروز دوشنبه 29 بهمن ماه 1397 ساعت 16:16 ب ظ

 

برگزاری کارگاه آموزشی بهینه کاوی

به گزارش وب دا، کارگاه آموزشی بهینه کاوی (Benchmark) در حوزه بهداشت و درمان با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع، جانشین معاون درمان و جمعی از مدیران روز دوشنبه شانزده مهرماه در محل ستاد دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب...

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • گروههای دانشکده
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

فهرست مناقصات و مزایدات برگذارشده و برندگان آن ها :

واگذاری حجمی انجام و ارائه کلیه امور مربوط به بررسی نسخ سرپایی بیمارستان 22 بهمن نیشابور ،  بیمارستان حکیم و مرکز بهداشت نیشابور

 

واگذاری حجمی انجام و ارائه کلیه امور مربوط به بررسی نسخ سرپایی بیمارستان 22 بهمن نیشابور ،  بیمارستان حکیم و مرکز بهداشت نیشابور