تقویم روز
امروز شنبه 24 آذر ماه 1397 ساعت 22:12 ب ظ

 

درجلسه هماهنگی اورژانس هوایی قطب شمال شرق کشور مطرح شد؛

هماهنگی استانی برای ارائه خدمات بهتر در اورژانس هوایی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور از سوّمین نشست اورژانس هوایی قطب شمال شرق کشور با موضوع بررسی وضعیت پوشش هوایی، هماهنگی و تعاملات لازم به میزبانی اورژانس نیشابور خبر داد.

ادامه مطلب...

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • گروههای دانشکده
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

     
www.3dots.ir