تقویم روز
امروز دوشنبه 29 بهمن ماه 1397 ساعت 16:02 ب ظ

 

درجلسه هماهنگی اورژانس هوایی قطب شمال شرق کشور مطرح شد؛

هماهنگی استانی برای ارائه خدمات بهتر در اورژانس هوایی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور از سوّمین نشست اورژانس هوایی قطب شمال شرق کشور با موضوع بررسی وضعیت پوشش هوایی، هماهنگی و تعاملات لازم به میزبانی اورژانس نیشابور خبر داد.

ادامه مطلب...

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • گروههای دانشکده
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

فهرست مناقصات و مزایدات برگذارشده و برندگان آن ها :

واگذاری حجمی انجام و ارائه کلیه امور مربوط به بررسی نسخ سرپایی بیمارستان 22 بهمن نیشابور ،  بیمارستان حکیم و مرکز بهداشت نیشابور

 

واگذاری حجمی انجام و ارائه کلیه امور مربوط به بررسی نسخ سرپایی بیمارستان 22 بهمن نیشابور ،  بیمارستان حکیم و مرکز بهداشت نیشابور