تقویم روز
امروز سه شنبه 12 فروردین ماه 1399 ساعت 02:07 ق ظ

برگزاری مصاحبه تخصصی ازمون استخدامی به سرگروهی مدیرگروهی

برگزاری مصاحبه تخصصی ازمون استخدامی به سرگروهی مدیرگروه مامایی

مصاحبه تخصصی ازمون استخدامی اذرماه98 به سرگروهی مدیرگروه مامایی خانم دکترمحبوبه غلامی واعضای محترم گروه دربیمارستان حکیم درتاریخ های1398/11/19و1398/11/20و1398/11/21از60نفرازمعرفی شدگان باموفقیت انجام وپایان رسیدونتایج نهایی مصاحبه تخصصی ازمون استخدامی به زودی اعلام خواهدشد.

پیوند های مفید