تقویم روز
امروز سه شنبه 12 فروردین ماه 1399 ساعت 03:19 ق ظ

برگزاری آزمون درون دانشگاهی دوازدهمین المپیاد علمی

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، آزمون درون دانشگاهی دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان در حیطه آموزش پزشکی در روز سه شنبه مورخ 98/11/29 در محل ساختمان پردیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور برگزار شد. مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی این آزمون را  با هدف انتخاب دانشجویان برگزیده و معرفی به مرکز سنجش آموزش پزشکی جهت شرکت در آزمون غربالگری متمرکز (مرحله اول آزمون انفرادی) برگزار نمود. شایان ذکر است که معرفی دانشجویان در سایر حیطه ها (تفکر علمی در علوم پایه، کارآفرینی و مدیریت نظام سلامت) توسط اساتید مربوطه به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی انجام شد.

پیوند های مفید