تقویم روز
امروز سه شنبه 29 بهمن ماه 1398 ساعت 01:29 ق ظ

برگزاری کارگاه" آشنایی با طراحی و نگارش فرایندهای آموزشی جشنواره شهید مطهری"

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی و پژوهشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کارگاه " آشنایی با طراحی و نگارش فرایندهای آموزشی جشنواره شهید مطهری"  را توسط سرکار خانم دکتر تاتاری، در روز شنبه مورخ 09/06/98 در محل سالن فناوری اطلاعات دانشکده بهداشت برگزار کرد. شایان ذکر است در این کارگاه اصول نگارش و نحوه داوری فرایندهای مرتبط با جشنواره شهید مطهری بررسی و همچنین دستاوردها و محصولات مرکز مطالعات و دانشکده مرتبط با همایش قبل ارائه شد.

 

 

 

پیوند های مفید