تقویم روز
امروز سه شنبه 8 بهمن ماه 1398 ساعت 09:38 ق ظ

سمینار مجازی دانش پژوهی آموزشی برگزار شد.

سمینار مجازی دانش پژوهی آموزشی برگزار شد.

سمینار مجازی " آشنایی با دانش پژوهی آموزشی در آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی" در روز سه شنبه مورخ بیست و پنچم تیر با همکاری مرکز مطالعات و واحد فناوری اطلاعات در دانشکده بهداشت برگزار شد.

به گزارش وبدا فرین تاتاری مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده گفت: با توجه به اهمیت فعالیت های دانش پژوهی آموزشی در ارتقای آموزش دانشگاه های علوم پزشکی و فرصت ایجاد شده در آیین نامه ارتقا جهت استفاده از امتیازات و با توجه به لزوم آموزش در خصوص مفاهیم اولیه و پیشرفته در این مقوله، سمیناری مجازی از طرف وزارت با موضوع " آشنایی با دانش پژوهی آموزشی در آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی" در دانشکده بهداشت با همکاری مرکز مطالعات و واحد فناوری اطلاعات برگزار گردید.

شایان ذکر است در این سمینار سوالاتی در زمینه های راهکارهای ترویج دانش پژوهی، چگونگی ارزیابی آن، مفاهیم و نقش  آن در ارتقای اعضای هیات علمی مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ضمناً 22 نفر از اعضای هیات علمی، کارشناسان آموزشی و دانشجویان دانشکده در این سمینار حضور داشتند.

پیوند های مفید