تقویم روز
امروز سه شنبه 8 بهمن ماه 1398 ساعت 08:41 ق ظ

برگزاری جلسه کارگروه آموزش پاسخگو و عدالت محور

برگزاری جلسه کارگروه آموزش پاسخگو و عدالت محور

جلسه کارگروه آموزش پاسخگو و عدالت محور  در تاریخ 19/04/ 98 با دو محوریت" هم اندیشی در خصوص برنامه عملیاتی ملی اقدام سال 1398" و " نوشتن پروپوزال دانشجویان  بر اساس ماموریت های مرتبط با حوزه سلامت در جامعه" در دفتر معاونت محترم آموزشی دانشکده برگزار گردید.

در ابتدای جلسه مسول دبیرخانه بسته های تحول دانشکده  مهندس محمدماروسی  در خصوص کلیات بسته های تحول و برنامه های عملیاتی مدنظر  همه بسته های تحول برای نیشابور در سال 98 اشاره ای کرد.

در ادامه مسئول بسته آموزش پاسخگو  دکتر زینب جلمبادانی در خصوص برنامه عملیاتی بسته اموزش پاسخگو و فعالیت های بسته در برش دانشگاهی در سال 98  پرداخت و به فعالیت های بسته آموزش پاسخگو در برش دانشگاهی که شامل: 1- تدوین برنامه نیاز سنجی آموزشی در منطقه آمایشی با توجه به شاخص های سلامتی مبتنی بر نیازهای جامعه  2- اجرای برنامه های آموزشی بر اساس نیاز سنجی انجام شده در منطقه امایشی ( دانشگاهی) اشاره کرد.

پیوند های مفید