تقویم روز
امروز پنج شنبه 31 مرداد ماه 1398 ساعت 05:39 ق ظ

مصرف زیاد قند و چربی و نمک عامل بسیاری از بیماری های مزمن

مصرف زیاد قند و چربی و نمک عامل بسیاری از بیماری های مزمن

بررسی روند بیماری ها طی دهه های اخیر نشان دهنده تغییر روند بیماری و الگوی بیماری ها است. بیماری های حاد در کشورهای توسعه یافته در بسیاری از موارد کنترل شده و در مقابل این جوامع با مشکلات مربوط به بیماری های مزمن مواجه هستند. این روند در کشورهای کم درآمد و فقیر کاملا برعکس است و بیماری های حاد از جمله عوامل اصلی مرگ و میر و ناتوانی در این کشورها هستند. در این بین کشورهای در حال توسعه وضعیتی بینابینی وابسته به نوع بیماری دارند.

با توجه به گزارش سازمان جهانی بهداشت، مصرف زیاد قند و چربی و نمک، کم تحرکی و مصرف کم میوه و سبزی و کمبود ویتامین های اساسی که تحت تاثیر تغییر سبک زندگی بوده است، عامل بسیاری از بیماری های مزمن هستند و نکته با اهمیت اینکه یکی از مناطقی که شدیدا با این مشکل مواجه است، منطقه خاورمیانه است.

از سوی دیگر سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده طی سال های اخیر عوامل محیطی در مرگ و میر رشد بسیار چشم گیری داشته است و نقش این عوامل در بیماری های مزمن مثل سرطان ها، بیماری های خودایمنی و ... نسبت به ژنتیک پررنگتر شده است.

لذا به نظر میرسد سیاستگذاران در مناطق مختلف دنیا می بایست توجه بیشتری به عوامل محیطی در جوامع داشته باشند. از جمله عوامل محیطی بسیار مهم می توان به آلودگی هوا، کیفیت آب آشامیدنی، عوامل عفونی و میزان سازگاری گروه های سنی به خصوص کودکان و نوجوانان با عوامل خارجی (با توجه به اصل بهداشت هرچه سازگاری و مواجهه کودکان و نوجوانان با عوامل محیطی بیشتر باشد احتمال ابتلا به طیف وسیعی از بیماری های مزمن کاهش می یابد)، مواجهه با پرتوهای طبیعی و انسان ساخت و پارازیت ها و ... اشاره کرد.

وحید کاظمی مقدم

عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی نیشابور

پیوند های مفید

www.3dots.ir