تقویم روز
امروز سه شنبه 1 مرداد ماه 1398 ساعت 19:00 ب ظ

انتخاب فرایند برتر دانشگاهی دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

 

به گزارش مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ، پس از داوری فرایندهای آموزشی ارسال شده به مرکز مطالعات توسط کمیته علمی دانشگاهی دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه ، فرایند سرکار خانم ها اکرم گازرانی و دکتر فرین تاتاری با عنوان "طراحی، اجرا و ارزشیابی ثبت گزارش خطا با استفاده از error board reporting   در دانشجویان اتاق عمل: با رویکرد اعتلای اخلاق حرفه ای "  با کسب بالاترین امتیاز به عنوان فرایند برتر دانشگاهی انتخاب گردید.

پیوند های مفید

www.3dots.ir