تقویم روز
امروز سه شنبه 12 فروردین ماه 1399 ساعت 03:32 ق ظ

گروه سلامت روان اجتماعی و اعتیاد اعلام کرد:

حس خوب زندگی.

حس خوب زندگی (22/2) :

باز کن پنجره‌ ها رو که نسیم ، روز میلاد اقاقی‌ ها رو جشن گرفته و بهار روی هر شاخه ، کنار هر برگ شمع روشن کرده‌. باز کن پنجره‌ ها رو و بهاران رو باور کن!

بهار که از راه می رسه ،

جوونه سر میزنه ، شکوفه می شکفه ، بارون نم نم می باره ، آسمون نفس می کشه.

بهار که از راه می رسه ،

زمین سبز میشه ، بلبل نغمه خون میشه ، روز نو میشه ، سال نیکو میشه.

اما ... تو چطور؟

اگه شکوفه شکوفه برویه و دریغ از شکوفه لبخندی که بر لبانت بشینه چه؟

اگه زمین زمین سبز بشه و هنوز برگ‌های پاییزی سنگفرش دلت باشه چه؟

اگه بارون بارون طراوت بباره و هنوز خاکستر غم و یأس بر شیشه دلت باشه چه؟

اگه روز روز نو بشه ولی چشمات به عادت و کهنگی گشوده بشه چه؟

اگه گرما گرما مهربونی با طلوع خورشید بتابه و تو همچنون دل به سرما سپرده باشی چه؟

اگه بهار بهار بیاد و تو زمستون باشی چه؟
بیا و وجودت رو به دست مهربون بهار بسپار تا زندگی رو در تو جاری کنه. تا ... بهار بشی.

بیا و چون بهار طراوت و شکفتن و لبخند و مهربونی و زیبایی و سبزی و تازگی رو به هر که دل به زمستان سپرده هدیه کن.

که بهار می‌آد و میره ؛ اما تو در تابستون و پاییز و زمستون هم که بمونی بهارآفرین خواهی شد.

بیا و تو بهارآفرین باش ،

تا هزار هزار خنده بشکفه ؛ دشت دشت مهربونی برویه ؛ بارون بارون محبت بباره.

بیا و تو بهارآفرین باش ،

تا شکوفه شکوفه برویه و شکوفه لبخند بر لبانت بشینه.

زمین زمین سبز بشه و برگ‌های پاییزی سنگفرش دلت نباشه.

بارون بارون طراوت بباره و خاکستر غم و یأس بر شیشه دلت نباشه.

روز روز نو بشه و چشمات به عادت و کهنگی گشوده نشه.

گرما گرما مهربونی با طلوع خورشید بتابه و تو دل به سرما نسپرده باشی.

بیا و تو بهارآفرین باش

در پرتو نگاه خوب پروردگار ، نوروز فرخنده مبارتان و بهار شوق انگیز بر قامت سبز وجودتان شکوفه باران باد. نوروزتان پیروز

دعای ما برای شما : همیشه بهارآفرین باشین

گروه سلامت روان ، اجتماعی و اعتیاد

پیوند های مفید