تقویم روز
امروز شنبه 9 فروردین ماه 1399 ساعت 12:55 ب ظ

نقش رسانه ها در سلامت روان جامعه در برخوردبا کروناویروس

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت مدیرگروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت در خصوص نقش رسانه ها در سلامت روانی جامعه در شرایط بحران مطالبی بیان کرد.

دکتر محمدآذینی با اشاره به نقش مهم رسانه ها در این زمینه گفت: رسانه و مجموعه روابط عمومی ها در جو ملتهب این روزها برای بی اثر کردن شایعات رنگارنگ و گوناگون کرونا نقش ویژه ای دارندوبهتر است که  به عنوان توصیه موارد ذیل را مد نظرقراردهند:

ارسال اخبار موثق و درست بر اساس منابع معتبر علمی و قانونی

اگاهی از شایعات به وجود آمده و بی اثر کردن آنها با جایگزینی اطلاعات و اخبار درست

در نظر گرفتن صداقت و راستگویی در انتشار خبرها ، به عنوان مهمترین وظیفه

انتشار سریع اخبار صحیح برای بی اثر سازی شایعات

حضور مداوم در فضای سایبری و دعوت به نوع دوستی و تأکید بر نقاط مشترک عاطفی و انسانی

 دکتر آذینی در پایان از اصحاب رسانه، خبرنگاران، مدیران، کارشناسان و کارکنان روابط عمومی ها درخواست کرد در زمینه شیوع بیماری کرونا ویروس (کووید19) موارد ذیل را مدنظرقرار دهند: نخست همکاری در آموزش بهداشت و پیشگیری، براساس دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دوم انتشار اخبار درست و موثق به منظور کاهش التهاب در جامعه.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

پیوند های مفید