تقویم روز
امروز سه شنبه 12 فروردین ماه 1399 ساعت 02:30 ق ظ

آگاهی، حمایت، و عمل برای رفع:

بحران خاموش...بحران سلامت مردان

مدیر گروه سلامت جمعیت خانواده ومدارس معاونت بهداشت سلامت مردان را از مهم ترین برنامه های این گروه برشمرد.

میترا رضااف خاطرنشان کرد: هرساله هفته اول اسفند ماه با هدف اطلاع رسانی وحساس سازی گروههای مختلف جامعه در خصوص اولویت های سلامت مردان به عنوان  ،هفته ملی"سلامت مردان ایران" برگزار می گردد.

رضااف بحران سلامت مردان را در تمام دنیا به عنوان یک بحران خاموش سلامت تلقی برشمرد و افزود: کشورهای مختلفی موضوع ارتقای سلامت مردان را در دستور کار خود قرار داده اند و ایران نیز یکی از 4کشوری است که بیش از یک دهه  این برنامه را در دستور کار خود قرار داده است.

رضااف در ادامه افزود: مردان مرگ ومیر بالاتر وطول عمر کوتاهتری نسبت به زنان دارند ومشکلات، مواجهات  وعوامل خطر اختصاصی متعددی سلامت آنها را تهدید می کند. از طرف دیگر از خدمات بهداشتی کمتری بهره می گیرند در چنین شرایطی آگاهی، حمایت وعمل  به عنوان اصلی ترین راهکارهای رفع بحران فوق می تواند  جامعه مردان را نیز از حداقل  مواهب سلامت  بهره مند سازد .

مدیر گروه سلامت جمعیت خانواده ومدارس برگزاری مناسبت هفته سلامت مردان را فرصت مغتنمی دانست که باید ازآن به بهترین وجه برای اطلاع رسانی وحساس سازی در خصوص اولویت سلامت مردان به گروههای مختلف در خانواده وجامعه سودجست.

رضااف در پایان شعار"سلامت مردان در محیط کار" را به عنوان موضوع کمپین هفته سلامت مردان از یکم تا هفتم اسفند معرفی و ابراز امیدواری کرد  برنامه های بهداشتی اجرا شده در این  هفته تاثیر متقابلی در ارتقای سلامت مردان جامعه داشته باشد.

پیوند های مفید