تقویم روز
امروز سه شنبه 12 فروردین ماه 1399 ساعت 03:18 ق ظ

توانمند سازی دبیران کانون ها و مجامع سلامت

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، مدیر گروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت در خصوص کانون ها و مجامع سلامت توضیحاتی ارائه کرد.

دکتر محمدآذینی در پاسخ به سوال خبرنگار وبدا در خصوص حمایت اجتماعی گفت: مفهوم "حمایت اجتماعی" عبارت است از دسترسی فرد به اعضای خانواده، نزدیکان و همچنین گروه ها و سازمان هایی که بتواند در مواقع لزوم به آنها تکیه نموده و از ارتباط با آن ها احساس مراقبت شدن و ارزشمند بودن نماید.

مدیر گروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت یادآور شد یکی از مهمترین منابع دسترسی به حمایت اجتماعی دسترسی به شبکه های اجتماعی می باشد که مرکب از تعدادی بازیگران اجتماعی از جمله افراد و سازمان هایی است که با یکدیگر تعامل برقرار می کنند. دبیران کانون ها و مجامع سلامت به عنوان نقطه ی آغاز این تعامل و با هدف کمک به افزایش مشارکت مؤثر، کارآمد، پویا و خلاق مردم در توسعه سلامت خود، خانواده و محله نیاز به توانمندسازی دارند.

آذینی در ادامه تشکیل جلسه ی هم اندیشی با حضور نمایندگان ادارات مرتبط و شرکای سلامت را باهدف توانمندسازی دبیران کانون ها و مجامع سلامت،  از نمونه فعالیت های مرتبط با همین هدف برشمرد و تصریح کرد: در این جلسه ضمن تشکر از حضور ارزشمند و همفکری و همراهی حاضران در جلسه، بهره گیری از مشارکت مردم، ظرفیتهای مردمی و توانمندسازی آنان به عنوان اهداف تشکیل کانون ها و مجامع سلامت محله  عنوان شد و شناسایی مسائل اولویت دار سلامت محلات ، حساس سازی سازمان ها، نهاد ها، مؤسسات و مردم برای پذیرش مسئولیت فرد در حوزه سلامت و جلب مشارکت همه آحاد جامعه جهت رفع چالش های مرتبط با سلامت ، به عنوان بخشی از وظایف کانون ها و مجامع سلامت مطرح گردید.

دکتر آذینی ابراز امیدواری کردبا اجرای برنامه های مداخلات اجتماع محور و توانمندسازی دبیران این کانون ها و مجامع سلامت بسیاری از مشکلات مردم مرتفع گردد

 

 

 
 
 
 
 
 
 

پیوند های مفید