تقویم روز
امروز دوشنبه 23 تیر ماه 1399 ساعت 05:53 ق ظ

برگزاری کارگاه فعالیت جسمانی ویژه بهورزان

به گزارش وب دا کارگاه آموزشی فعالیت جسمانی درمیانسالان ویژه بهورزان درسالن همایش های بیمارستان حکیم نیشابور برگزار شد. 

مدیر مرکز آموزش بهورزی الزهرا(س) هدف از برگزاری این کارگاه راتوانمندسازی کارکنان درزمینه انجام فعالیت جسمانی وارائه آموزشهای لازم به گروههای هدف درراستای کاهش عوارض ناشی از کم تحرکی ذکر نمود .

ربابه بوژمهرانی خاطرنشان کرد: مطالب ارائه شده در این کارگاه مطابق با دستورالعمل های ارسالی از سوی وزارت بهداشت بود و بهورزان نیشابور و فیروزه در گروه های مختلف با حضور در کارگاه از مطالب علمی و کاربردی ارائه شده استفاده نمودند.

مدیر مرکز آموزش بهورزی زمان برگزاری کارگاه مذکور را درتاریخهای 2 و7و10و11 شهوریور ماه اعلام و تصریح کرد: آقای دکتر حسین آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و خانم نقیبی نیکو از مربیان مرکز آموزش بهورزی مدرسان این کارگاه بودند.

بوژمهرانی در پایان ارائه خدمات و مراقبت های بهداشتی ویژه میانسالان و سایر گروه های سنی را در مراکز و پایگاه های خدمات جامع سلامت یادآور شد و از مردم خواست جهت دریافت این خدمات به مراکز مذکور مراجعه نمایند.

 

پیوند های مفید