تقویم روز
امروز سه شنبه 26 شهریور ماه 1398 ساعت 12:31 ب ظ

با حضور داوطلبین سلامت محله برگزار شد:

برگزاری " جلسه توانمندسازی داوطلبان سلامت در معاونت بهداشت

مدیر گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت از برگزاری جلسه توانمندسازی داوطلبان سلامت  خبر داد.

دکتر امیرحسن ذبیحی گفت: این جلسه با هدف توانمندسازی داوطلبان سلامت  محله فعال در مراکز خدمات جامع سلامت، به همت کارشناسان گروه آموزش و ارتقای سلامت برگزار گردید.

دکتر ذبیحی حضور داوطلبین سلامت را در راه نیل به اهداف حوزه سلامت بسیار موثر دانست و گفت: جلسات مختلف ما با این گروه در بازه زمانی یک ماهه برگزار و با توجه به مناسبتهای بهداشتی، موضوعات مرتبط مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.

 مدیر گروه آموزش و ارتقای سلامت افزود: در جلسه مردادماه خانم دکتر تقی آبادی مشاور عالی رئیس دانشکده در امور بهداشتی در خصوص اهمیت نقش تاثیرگذار داوطلبین سلامت بر اجتماعی شدن سلامت ایراد سخنرانی داشت و از همکاری داوطلبان سلامت محله در ارائه خدمات داوطلبانه و کمک به همنوعان، همشهریان و هم محله های خویش در راستای ارتقای سبک زندگی سالم و بهبود زندگی، تقدیر نمود.

بنا بر این گزارش، در ادامه این جلسه از داوطلبان سلامت محله که در اجرای برنامه بسیج ملی کنترل فشارخون فعالیت موثری داشتند و نفرات برتر مسابقه آموزشی در طی برگزاری نمایشگاه بسیج ملی کنترل فشارخون، با اهدای لوح سپاس و جوایز قدردانی گردید.

پیوند های مفید

www.3dots.ir