تقویم روز
امروز یکشنبه 31 شهریور ماه 1398 ساعت 16:21 ب ظ

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور تصریح کرد:

آموزش، رکن اصلی پیشگیری و بهداشت

 گزارش وبدا، کارگاههای متنوع آموزشی باهدف آشنایی مردم با بیماری های تنفسی در مراکز خدمات جامع سلامت وخانه های بهداشت  و....برگزارشد.
 معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور  آموزش را رکن اصلی پیشگیری و بهداشت دانست و از کلیه بهورزان و کارشناسان بهداشت تشکر کرد.
دکتر عصمت تقی آبادی با اشاره به وجود مناسبت های بهداشتی با موضوعات مختلف در همه ماه ها خاطرنشان کرد: بسیاری از کارشناسان وبهورزان در جایگاه های مختلف از جمله مساجد، حسینیه ها، مدارس و.....برای انتقال مطالب بهداشتی وافزایش سواد سلامت مردم استفاده می کنند.
رئیس مرکز بهداشت ، برگزاری کلاسهای آموزشی در مدرسه خمسه شهر خرو، خانه بهداشت جنداب در بخش میان جلگه، خانه بهداشت شاداب در بخش مرکزی و مسجد روستای دستجردآقابزرگ از توابع روستای جیلو را بعنوان نمونه های بسیار کوچکی از این تلاش خستگی ناپذیر کارکنان بهداشت برشمرد و خاطرنشان کرد: زحمات همکاران ما در معاونت بهداشت، از افزایش بیماریهای مختلف منطقه جلوگیری می نماید و کار این پرسنل پرتلاش بسیار ارزشمنداست.
دکتر تقی آبادی در پایان از زحمات کلیه همکاران معاونت بهداشت و شرکای سلامت، در جهت فرهنگسازی سلامت و پیشگیری تشکر کرد و برای همه تلاشگران عرصه سلامت، سلاامتی و توفیق روزافزون آرزو کرد.
 
 
 
 
 
 
 

 

پیوند های مفید