تقویم روز
امروز دوشنبه 29 بهمن ماه 1397 ساعت 16:25 ب ظ

 

نظام ارجاع در جلسه مسئولین محلی اردمه با مرکز خدمات جامع سلامت بحث شد

نظام ارجاع در جلسه مسئولین محلی اردمه با مرکز خدمات جامع سلامت بحث شد

نظام ارجاع الکترونیک، برنامه پزشک خانواده و پرونده الکترونیک سلامت، موضوع جلسه شورای بهداشت در روستای اردمه نیشابور بود که با حضور شورای اسلامی و مسئولین محلی درمرکزخدمات جامع سلامت اردمه انجام شد....

#روابط_عمومی_معاونت_بهداشت

www.3dots.ir