تقویم روز
امروز چهارشنبه 25 تیر ماه 1399 ساعت 23:24 ب ظ

به همت کارکنان خیر حوزه بهداشت نیشابوربا اهدای بیش از دویست میلیون ریال:

شکوفه های بهار مهربانی در معاونت بهداشت هم شکوفا شد

به گزارش وبدا همزمان با فعالیت های خیرخواهانه مردم در خصوص تهیه و ارسال بسته های مواد غذایی، بهداشتی و.....کارکنان حوزه بهداشت نیز در یک طرح جمع آوری و کمک به آسیب دیدگان کرونا شرکت کردند.

بنا بر این گزارش در طول مدت دو ماهه اخیر بیش از یکصدو پنجاه میلیون ریال کمک توسط کارکنان حوزه بهداشت در قالب طرح بهار مهربانی جمع آوری و به آسیب دیدگان  کرونا از قبیل خانواده بیماران، مشاغل آسیب دیده و.... توزیع گردید.

مریم باطانی کارشناس بیماری های واگیر که به صورت افتخاری مسئولیت هماهنگی این بسته ها را متقبل شده در این خصوص به خبرنگار وبدا گفت: همکاران حوزه بهداشت علیرغم اینکه مستقیما درگیر این مشکل بوده و خود نیز مشکلات فراوانی دارند هر کدام در حد توان به این پویش کمک کردند و با لطف خدا توانستیم بیش از یکصد و پنجاه بسته شامل مواد غذایی و اقلام بهداشتی تهیه و بین نیازمندان توزیع نمائیم.

بنا بر این گزارش در همین راستا دو نفر از پزشکان خیر شاغل در مراکز خدمات جامع روستایی نیز مبلغ پنجاه میلیون ریال در قالب کمک های نقدی دویست هزارتومانی به خانواده هایی که در این مدت شغل خود را از دست داده بودند اهدا نمودند. درحالی که هیچ یک از این عزیزان حاضر به معرفی خود نشدند و هدف کمک های خود را صرفا رضای خدا و خوشحالی گیرندگان این خدمات عنوان کردند.

روابط عمومی معاونت بهداشت برای کلیه همکاران بزرگوار و نیک اندیش دست اندرکار این طرح سلامتی، بهروزی و توفیق روزافزون آرزو دارد.

 

پیوند های مفید