تقویم روز
امروز سه شنبه 12 فروردین ماه 1399 ساعت 02:22 ق ظ

نحوه ی برخورد مسئولین مدارس و والدین برای کاهش نگرانی ناشی از کرونا در دانش آموزان

به گزارش وبدا مدیر گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت توصیه هایی به مدیران مدارس و والدین در خصوص کنترل استرس دانش آموزان مطرح کرد. دکتر محمدآذینی گفت: این روزها به دلیل اخبار نگران کننده همه گیری کرونا، بسیاری از دانش آموزان نیز مانند بزرگسالان نگران و مضطرب هستند. اما تغ....

توضیحات سرپرست معاونت بهداشت در خصوص گندزدایی سطوح

به گزارش خبرنگار وبدای نیشابور، سرپرست معاونت بهداشت دانشکده درخصوص گندزدایی سطوح و......به منظور پیشگیری از ابتلاء به ویروس کرونا مطالبی بیان کرد. دکتر محمدرضاداوریان با تاکید بر این نکته که درصد الکل مناسب، برای ضدعفونی دست و سطوح تماس  60 تا 70 درصد باید باشد، یادآور شد: مردم عزیز و ....

بایدها و نبایدهای استفاده از ماسک

مدیر گروه بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت در گفتگو با وبدا در خصوص بایدها و نبایدهای استفاده از ماسک توضیحاتی ارائه داد. مهندس علی جهانپاک  گفت: مطابق دستورالعمل های منتشر شده سازمان جهانی بهداشت، افراد سالم فقط در زمانی که با فرد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا (دارای علائم سرفه های خشک، عطس....

تاب آوری و کاهش بار روانی بیماری کرونا

به گزارش وبدا نیشابور مدیر گروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت در خصوص تاب آوری و کاهش بار روانی بیماری کرونا مطالبی بیان کرد دکتر محمدآذینی اصطلاح تاب آوری رادر مورد افرادی که در برابر فشار روانی مقاوم تر هستند تعریف و خاطرنشان کرد: این افراد معمولاً بر زندگی خود کنترل بیشت....

پیوند های مفید