تقویم روز
امروز چهارشنبه 25 تیر ماه 1399 ساعت 21:15 ب ظ

بیش از ششصد کیلوگرم شکلات تاریخ گذشته در نیشابور توقیف شد

مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور، از ضبط و توقیف بیش از ششصدکیلوگرم انواع شکلات تاریخ گذشته در این خبر داد. مهندس سعید یگانه پور به خبرنگار وبدا گفت: در بازدید انجام شده توسط کارشناسان بهداشت محیط این معاونت در یکی از واحدهای فروش آجیل،  م....

گزارش تصویری بازدید مرحله دوم فاصله گذاری اجتماعی

    ....

کارکنان ادارات سفیر سلامت می شوند.

مدیرگروه آموزش وارتقای سلامت معاونت بهداشت از آغاز جذب سفیر سلامت در سطح ادارات نیشابور خبر داد. دکتر امیرحسن ذبیحی با اشاره به اینکه اجرای این طرح تا جذب سفیر سلامت از کلیه ادارات ادامه خواهد داشت، افزود: تاکنون بیش از چهارصدو پنجاه کارمنداز هفده اداره و سازمان دولتی نیشابوربه ....

بازدیدمداوم و برخوردبا متخلفان بهداشتی

سرپرست معاونت بهداشت از تشکیل جلسه و بازدید مشترک نهادها و سازمانهای نظارتی در نیشابور با هدف مقابله باکووید19خبرداد. دکتر محمدرضاداوریان با تاکید بر وضعیت قرمز نیشابور و لزوم اجرای دقیق راهنما های گام دوم فاصله گذاری اجتماعی گفت: کلیه متصدیان صنوف فعال اعم از صنوف مرتبط با مواد....

پیوند های مفید