تقویم روز
امروز سه شنبه 6 اسفند ماه 1398 ساعت 01:36 ق ظ

آغاز فرآیند استخدام 190 نفر در دانشکده علوم پزشکی نیشابور

آغاز فرآیند استخدام 190 نفر در دانشکده علوم پزشکی نیشابور


فرآیند استخدام یکصد و نود نفر پرسنل پیمانی در دانشکده علوم پزشکی نیشابور شروع شد.

به گزارش وب­دا، مدیر نیروی انسانی دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: با عنایت به کمبود نیروی انسانی در دانشکده، از مدتی قبل برای بکار گیری نیرو توسط ریاست دانشکده، معاونت توسعه، معاونت درمان و این مدیریت اقداماتی برای دریافت مجوز بکار گیری نیرو صورت پذیرفته و مجوز استخدام پیمانی 190 نفر از وزارت بهداشت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اخذ گردید.

محمد صادق دشتی افزود: طی هفته جاری مراحل اولیه که شامل تعیین مشخصات شغل خواهد بود، توسط دانشکده تکمیل و به سازمان مدیریت و برنامه کشور تحویل می گردد.

وی بیان داشت: ثبت نام از متقاضیان احتمالا اواسط خرداد ماه سالجاری ( 17 لغایت 24 خرداد ) توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و از طریق سایت سازمان سنجش آموزش عالی کشور انجام خواهد شد و برابر تصمیم گیری انجام شده، آزمون این استخدام در تاریخ 29 مرداد ماه 1395 توسط سازمان سنجش برگزار می شود.

پیوند های مفید