تقویم روز
امروز دوشنبه 1 بهمن ماه 1397 ساعت 04:51 ق ظ

 

دهه کرامت گرامی باد

دهه کرامت گرامی باد

از امام رضا عليه السّلام در بارۀ بهترين بندگان پرسيده شد.امام عليه السّلام فرمود:كسانى كه چون نيكى كنند شادمان گردند و آن هنگام كه بدى كنند از خدا آمرزش جويند و آنگاه كه به آنان چيزى بخشيده شود سپاس‌گزار باشند و چون دچار[بلايى]شوند صبر پيشه دارند و آنگاه كه خشم گيرند گذشت كنند.

بیانات مقام معظم رهبری درباره امام رضا علیه السلام

www.3dots.ir