اخبــار مهــم
آرشیو اخبار

ایراد سخنرانی امام جمعه معزز شهرستان فیروزه درنمازجمعه 13آذرماه با هدف اطلاع رسانی وپیشگیری ومبارزه با بیماری ایدز

امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

همزمان با فرار رسیدن هفته اطلاع رسانی ایدز 12 تا 18 آذر ماه در شهرستان فیروزه انجام شد

  به گزارش وب دا:  همزمان با هفته اطلاع رسانی ایدز واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها ی شبکه بهداشت ودرمان فیروزه نمایشگاه اطلاع رسانی در خصوص این بیماری را با همکاری ستاد برگزاری نمازجمعه شهرستان در روزجمعه 13آذرماه درمسجد جامع فیروزه برگزار کرد

ایراد سخنرانی امام جمعه معزز شهرستان فیروزه درنمازجمعه 13آذرماه با هدف اطلاع رسانی وپیشگیری ومبارزه با بیماری ایدز و در ادامه، برگزاری نمایشگاه اطلاع رسانی در حاشیه  نماز جمعه از جمله فعالیت های شبکه بهداشت و درمان فیروزه است. 

دکتر زهره بتوئی مسئول واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها ی شهرستان دراین باره گفت باتوجه به اینکه جهت اطلاع رسانی وپیشگیری از این بیماری می بایستی از تمامی ظرفیت های اطلاع رسانی بخصوص روحانیون محترم در سازمان تبلیغات اسلامی بهره برد وبا توجه به حساسیت موضوع باامام جمعه شهرستان ,حاج آقای فرخاری  هماهنگی بعمل آمده وایشان مطالبی را در پیشگیری ازاین بیماری  بیان داشتند.

امام جمعه محترم شهرستان ساختار خانواده ونحوه تعامل اعضای خانواده بایکدیگر را نقش مهمی در مدیریت بحرانهای جوانان وپیشگیری از آسیب پذیری مرتبط با HIV  در سنین نوجوانی وجوانی دانسته ونقش خانواده هارادر پیشگیری از بروزرفتارهای آسیب پذیر مرتبط با این بیماری به طور یقین مهم وحیاتی برشمردند.

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات
  • لینک های مفید