Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

  دانشکده علوم پزشکی نیشابور                                          NEYSHABUR UNIVERSITY OF MEDICAL SCEINCES ABOUT            

 یکی از دانشکده‌های دولتی ایران و تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهر نیشابور است.

اکنون دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور با تعداد 2300 نفر پرسنل (هیئت علمی ، پزشک، پیراپزشک، پرستار، ماما و بهیار) در 6 بخش بهداشت با 38 مرکز بهداشتی - درمانی شهری و روستایی و ۱89 خانه بهداشت دولتی و بخش درمان با دو بیمارستان (بیمارستان ۲۲بهمن و حکیم) در مجموع با تعداد تخت 349 که شامل بخشهای جراحی، جراحی عمومی، ارتوپدی، جراحی زنان، زایشگاه، جراحی مغز و اعصاب، جراحی چشم، ENT، اورولوژی، اعصاب، داخلی، عفونی، روانپزشکی، اورژانس ، بخش مراقبت‌های ویژه و نیز توسعه مدیریت و منابع ، آموزش و پژوهش ، دانشجویی و فرهنگی و غذا و دارو مشغول ارائه خدمات می‌باشد.

در حال حاضر،در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور حدود600 دانشجو در 8 رشته تحصیلی (پرستاری)،(هوشبری)،(اتاق عمل)(بهداشت عمومی)(بهداشت محیط )،(فوریتهای پزشکی)، (بهداشت حرفه ای)(علوم وصنایع غذایی) مشغول به تحصیل می‌باشند.