معرفی بیمارستان حکیم

امتیاز کاربر:  / 6
ضعیفعالی 

 

 

بیمارستان حکیم نیشابور وابسته به دانشکده علوم پزشکی نیشابور درسال 1380تاسیس گردیده است. بیمارستان حکیم طرف قرارداد کلیه سازمان های بیمه گر می باشد.ضمن این که بیمه تامین اجتماعی مشمول100% فرانشیز از طرف سازمان بوده و از بیمار وجهی دریافت نمی شود که این امر باعث مراجعه تعداد زیادی از بیماران تامین اجتماعی به صورت سرپایی و بستری علاوه بر دیگر بیمه ها به این بیمارستان شده است. از اواخر مهر ماه 1380 که مراحل راه اندازی بیمارستان انجام شده فعالیت های گسترده ای در زمینه ارتقاء کمی وکیفی خدمات، انجام شده است.

بیمارستان حکیم به عنوان يك مركز فعال در پذيرش مادران باردار و اطفال در سطح شهرستان نیشابور بوده و به عنوان بیمارستان دوستدار مادر و کودک شناخته شده است در اين دوره از فعاليت نيز به تناسب نياز مراجعين و متناسب با ماموريت سازماني،  بخش هاي بستري، سرپايي و پاراكلينيك بيمارستان توسعه يافته است. اين بيمارستان به عنوان اولين بيمارستان درجه یک عالی در استان خراسان و به عنوان بیمارستان دوستدار محیط سبز شناخته شده است و دارای وسعت 108000 مترمربع و زیربنای 16508 مترمربع؛  40000 مترمربع فضای سبز؛ 1000 مترمربع فضای تفریحی و پارک کودک؛ 5 هزار مترمربع فضای ورزشی؛ 172 تخت مصوب و163 تخت فعال و مجموع نیروهای بخش دولتی و خصوصی 430 نفر پرسنل می باشد.

مشخصات بيمارستان حکیم:

مساحت كل زمين : 108000 متر مربع

زيربناء كل ساختمان 16508 متر مربع

مساحت فضای سبز: 40000 متر مربع

مساحت فضا ی تفریحی و پارک :1000 متر مربع

مساحت فضای ورزشی: 5000 متر مربع

تعداد تخت مصوب :172

تعداد تخت فعال: 163

مجموع نیروهای بخش دولتی وخصوصی 430 نفر پرسنل می باشد.

آدرس دقيق پستي :نیشابور – فلکه باغرود

تلفن: 5 - 42638001-051