Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

اعظم مقدم پاشا

سمت :

مدیر پرستاری دانشکده علوم پزشکی نیشابور
 ---------------------

شماره تلفن
051-43342335
---------------------
پست الکترونیک

moghadampashaa1@nums.ac.ir

------------------------

ارتباط مستقیم با اداره پرستاری
نام همکار
ورودی نامعتبر
کلیه اطلاعات و مشخصات در صورت صلاحدید ثبت شود ثبت نام و نام خانوادگی و مشخصات شغلی اجباری نمی باشد
شماره تماس
ورودی نامعتبر
محل خدمت
ورودی نامعتبر
سوابق کاری
ورودی نامعتبر
مدرک تحصیلی
ورودی نامعتبر
نظام پرستاری
ورودی نامعتبر
شکایت
ورودی نامعتبر
انتقادات و پیشنهادات
ورودی نامعتبر