نام و نام خانوادگی

   

    سرکار خانم زهرا رضایی

 

سوابق کاری

 

    کارشناس پرستاری با 25 سال سابقه ی کاری

 

    مربی دانشجویان در سال های 77 الی 79

 

   پرستار بخش اطفال و نوزادان

 

    پرستار بخش CCU

 

   پرستار بخش اتاق عمل

 

   سرپرستار و مسئول بخش NICU از سال 80 به بعد به مدت 15 سال

 

سوپروایزر بالینی از سال 80 به بعد

 

و در سال 95 به عنوان مدیر خدمات پرستاری بیمارستان حکیم انجام وظیفه می نمایند

 

سوابق تحصیلی

 

   کارشناس پرستاری (فارغ التحصیل از دانشگاه مشهد)