معرفی ریاست بیمارستان22بهمن

دکتر سید مهدی پاکدامن

متخصص داخلی وفوق تخصص بیماریهای گوارش 

سمت :ریاست بیمارستان 22بهمن 

تماس :051-43357012 -43357013

 

 

متن ابلاغ 

بسمه تعالي

جناب آقای دکتر سیدمهدی پاکدامن

عضو محترم هیئت علمی و فوق تخصص  بیماری های گوارش

سلام علیکم

نظر به پیشنهاد معاون محترم درمان دانشکده و نیز تعهد و تخصص جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست بیمارستان 22 بهمن منصوب می شوید . انتظار می رود در راستای مأموریت های تبیین شده ذیل با رعایت ضوابط و دستورالعمل های مربوط و نیز هماهنگی لازم با حوزه معاونت درمان و در چارچوب قوانین و مقررات تلاش مضاعفی را مصروف دارید :

1-    بهره مندی از تمام ظرفیت های دانشکده و هماهنگی کامل با معاونین و مدیران

2-    افزایش انگیزه کاری در پزشکان و پرسنل برای اجرای دقیق طرح تحول نظام سلامت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به بیماران

3-    تبدیل طرح تحول نظام سلامت به فرصتی بی بدیل برای مردم در جهت دریافت خدمات سهل ، سریع و دقیق

4-  برنامه ریزی در جهت نهادینه کردن نظام آموزشی بیمارستان با همکاری معاونت آموزشی و ارائه خدمات فوق تخصصی منحصر به فرد در منطقه در یک یا چند رشته قابل وصول

5-    ایجاد فضای کارشناسی در اقدامات و فعالیت های بیمارستان و دریافت مشورت های لازم از ادارات معاونت درمان

6-    افزایش هماهنگی بین بخش های مختلف به منظور ارتقاء ارزشیابی و اعتباربخشی بیمارستان

7-    اهتمام در جهت بهبود وضعیت اورژانس بیمارستان و افزایش رضایت مندی بیماران و همراهان

موفقیت آن همکار محترم را از خداوند متعال خواهانم .

دکتر محسن عظیمی نژاد

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور