رسالت و چشم انداز بیمارستان 22 بهمن

رسالت و چشم انداز بیمارستان 22 بهمن

از آنجا که هدف از شکل گیری بیمارستان 22بهمن ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مراجعین بوده است ما برآنیم تا بیمارستان ما در سال 1400 بیمارستانی دانش مدار و پاسخگو و جزء پنج بیمارستان برتر استان در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی عمومی و تخصصی و همچنین انتخاب اول همشهریانمان باشد.

بیمارستان ما بیمارستانی است متکی بر ارزشهای الهی و انسانی که تمامی کارکنان آن ارزش ها و باورهای ذیل را سرلوحه کار خویش قرار داده و به آن پایبند می باشند:

1-   پایبندی به اصول و ارزش ها و کرامات انسانی و احترام به عقاید

2-   صداقت و راستی

3-   اعتقاد به ایجاد شرایط کاری با ویژگی های: عدالت، صداقت، سخت کوشی، نظم، همکاری، خلاقیت، تعهد، یادگیری، اعتماد، احترام، کار تیمی، رشد فردی، پاسخگویی

در راستای ماموریت و چشم انداز بیمارستان از سوی مدیریت بیماستان اهداف و سیاست های کلان ذیل که خود در جهت پیاده سازی و ارتقاء  استانداردهای ملی و جهانی در حوزه اعتباربخشی و حاکمیت بالینی می باشند تدوین و ابلاغ گردیده است:

1-   ارتقاء ایمنی بیماران و کارکنان

2-   ارتقاء کیفیت

3-   توانمندسازی منابع انسانی

4-   ارتقاء سیستم های مدیدریتی

5-   مدیریت و بهینه سازی فرایندها

وتمامی همکاران به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده خود را نسبت به فراگیری آموزش های متناسب با اهداف و وظایف تعریف شده و همچنین برنامه ریزی، هدف گذاری، اجرا، پایش و کنترل برنامه های عملیاتی تدوین شده متعهد می داند.