رسالت و چشم انداز بیمارستان 22 بهمن

رسالت و چشم انداز بیمارستان 22 بهمن

بیانیه رسالت و چشم انداز بیمارستان 22 بهمن

ماموریت

بیمارستان 22 بهمن نیشابور به عنوان بزرگترین بیمارستان و مرکز تروما شهرستان نیشابور با توکل به خداوند متعال و استعانت از درگاه ایزد منان و با تکیه بر نیروی ارزشمند انسانی،  تمام تلاش خود را بکار میگیرد تا خدمات بهداشتی- مراقبتی با کیفیت و مورد رضایت آحاد جامعه را ارائه نماید و ارتقاء سطح سلامت همشهریان عزیز و محترم را آرمان خود میداند.

چشم انداز:

ما برآنیم تا بیمارستان ما در سال 1400 مرکزی آموزشی - درمانی دانش مدار و پاسخگو و جزء پنج بیمارستان برتر استان در زمینه ارائه خدمات بهداشتی درمانی عمومی و تخصصی و همچنین انتخاب اول همشهریانمان باشد.

ارزشها:

بیمارستان ما بیمارستانی است متکی بر ارزشهای الهی و انسانی که تمامی کارکنان آن ارزشها و باورهای ذیل را سرلوحه کار خویش قرار داده و به آن پایبند می باشند:

  1. پایبندی به اصول و ارزشها و کرامات انسانی و احترام به عقاید
  2. صداقت و راستی
  3. اعتقاد به ایجاد شرایط کاری با ویژگی های: عدالت، صداقت، سخت کوشی، نظم، همکاری، خلاقیت، تعهد، یادگیری، اعتماد، احترام ، کار تیمی، رشد فردی، پاسخگویی

اهداف استراتژیک

  1. ارتقاء کیفیت خدمات G1
  2. ارتقاء ایمنی بیماران و کارکنان  G2
  3. ارتقاء سیستم های مدیریتی  G3
  4. ایجاد و ارتقاء فرآیند ها و امکانات آموزشی G4
  5. مدیریتو توسعه فرآیندهای پژوهشی  G5