اسلایدر منوی مدیریت روابط عمومی

مهمترين وظايف روابط عمومي

1-برقراري ارتباط دوسويه همراه با بهره‌گيري از ارزش‌ها و مكانيزم‌هاي مناسب

2- تهيه گزارش‌هايي از تحولات اداري و اجتماعي دانشكده .

3 -ارائه مشاوره و نقطه نظرات كارشناسي از طريق انجام مطالعات، نظرسنجي و افكارسنجي مخاطبان.

4- تهيه وتنظيم و اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي تبليغاتي و برنامه‌ريزي و اداره­ي امور كنفرانس‌ها و سمينارها.

5- برقراري ارتباط با رسانه‌هاي همگاني، دعوت از خبرنگاران و برگزاري كنفرانس‌هاي مطبوعاتي به منظور انعكاس اخبار و رويدادهاي مهم دانشكده.

مدیر روابط عمومی

 

 

مهندس بایرام اسدی
کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط


 --------------

شماره تلفن مستقیم
051-42627503

شماره نمابر

051-42627500
-----------------
پست الکترونیک

asadib1@mums.ac.ir

p.relation@nums.ac.ir

------------------