آغاز فرایند بارگزاری نتایج ارزیابی داخلی در سامانه الکترونیک اعتباربخشی ملی ایران

امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

 

مدیر درمان دانشکده علوم پزشکی نیشابور از آغاز فرایند بارگذاری نتایج ارزیابی داخلی در سامانه الکترونیک اعتباربخشی ملی ایران طبق تقویم ابلاغی ارزیابی داخلی بیمارستان ها به تفکیک تخت خبر داد.

دکتر محمد شورورزی در گفت و گو با خبر نگار وب دا گفت: امسال اولین تجربه ارزیابی داخلی و اولین سال استفاده از سامانه الکترونیک تحت وب می باشد،که امیدواریم بیمارستان ها با کوشش مضاعف خود در راستای ارتقای استانداردهای اعتباربخشی و ایمنی بیمار گام بردارند.

وی افزود:کد انحصاری عضویت بیمارستانها درسامانه به صوت محرمانه به همراه راهنمای کاربری تحویل روسای بیمارستان ها شده است.

شایان ذکر است طبق هماهنگی های انجام گرفته در اداره اعتباربخشی این معاونت، مدیران ارشد بیمارستان ها در جلسه آموزشی قطب شرکت نموده و همچنین جلسات تخصصی بررسی سنجه ها در این معاونت برگزار گردیده است.