اهدای عضو خانم جوان نیشابوری جان 3 بیمار را نجات داد

امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی نیشابور  از اهدای اعضای بیمار خانم جوانی که دچار مرگ مغزی شده بود به سه بیمار نیازمند اعضا خبر داد .

دکتر محمود رضا جمشیدی در گفت وگو با خبر نگار وب دا گفت: اعضای بدن بیمار دچار مرگ مغزی اهل نیشابور به 3 بیمار نیازمند عضو حیات دوباره بخشید .

دکتر جمشیدی معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی نیشابور در این زمینه گفت:بدن مرحومه مریم همت آبادی   16ساله که از بیمارستان 22 بهمن نیشابور جهت اهدای اعضا معرفی شده بود، پس از تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه مشهد تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت وکبد هر دو کلیه این بیمار به3 بیمار نیازمند که از نارسایی عضو رنج می بردند ، اهدا گردید.

وی ضمن ابراز همدردی با این خانواده بزرگوار از تشریک مساعی ایشان در اهدای اعضای عزیزشان به بیماران نیازمند سپاسگذاری و قدر دانی کرد.

دکتر جمشیدی در انتها افزود :شایان ذکر می باشد این صد و چهارمین مورد از ابتدای شروع برنامه پیوند در استان و دهمین مورد مرگ مغزی است که در سال جاری جهت اهدای عضو از نیشابور اعزام شده است.