لزوم اطلاع از جابجایی مطب و محل کار دفاتر پیراپزشکی

امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

 

مدیر نظارت بر درمان دانشکده علوم پزشکی نیشابور از لزوم اطلاع از جابجایی مطب و محل کار دفاتر پیراپزشکی به این اداره قبل از جابجایی خبر داد.

دکتر سعید سپهری کیا در گفت وگو با خبر نگار وب دا گفت : با توجه به بازدیدهای بعمل آمده  از مطب های پزشکان و دفاتر کار پیراپزشکان بعضا مشاهده گردیده بدون اطلاع اداره نظارت بر درمان  جابجایی محل کار انجام گردیده و از آنجایی که هر گونه تغییر مکان می بایستی به منظور تایید محل و ساختمان مطب با هماهنگی و اطلاع اداره نظارت بر درمان صورت گیرد لذا شایسته است قبل از هر گونه جابجایی هماهنگی لازم با اداره مذکور صورت پذیرد.

وی همچنین در خصوص انجام تزیقات و پانسمان در مطب ها توسط افراد فاقد صلاحیت افزود : هر گونه تزریقات و پانسمان در مطب پزشکان و دفتر کار مامایی و  پیراپزشکان باید تحت نظر پزشک و توسط شخص مجوز دار انجام شود. لذا انجام تزریقات و پانسمان در دفتر کار، بدون حضور پزشک ممنوع بوده و در صورت مشاهده برابر مقررات برخورد خواهد شد.

دکتر سپهری کیا در پایان گفت کلیه اطلاعیه ها و دستورالعملهای مورد نیاز مطب ها و درمانگاههای خصوصی و دولتی در سایت معاونت درمان دانشکده جهت استفاده پزشکان محترم قابل دسترسی می باشد .