برگزاری کارگاه کنترل عفونت برای کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد

امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

به  گزارش وب دا به نقل از کارشناس آموزش معاونت درمان کارگاه آموزشی کنترل عفونت برای کلیه دانشجویان پرستاری و مامایی  دانشگاه آزاد برگزار گردید.

احمد جمالی نسب در گفت وگو با خبر نگار وب دا گفت: باتوجه به اهمیت بحث ایمنی بیمار وکارکنان و سنجه های اعتبار بخشی و پیگیریهای واحد آموزش و سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان با مسئولین محترم دانشگاه آزاد درخصوص برگزاری کارگاه  آموزش مبانی کنترل عفونت برای کلیه دانشجویان پرستاری ومامایی دانشگاه آزاد در تاریخهای 16/9/95و21/9/95کارگاه آموزش کنترل عفونت برگزارشد.

وی افزود: در ابتدا توسط خانم مقدم مدیر پرستاری دانشکده در ارتباط باحفظ جایگاه پرستاری و  ضوابط اداری،یونیفرم وتعامل بابیمار و..توضیحاتی داده شد.

در ادامه توسط  خانم دهنوئی سوپروایزر کنترل عفونت مبانی کنترل عفونت،بهداشت دست ، نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی و انواع احتیاطات در مواجهه با بیماران عفونی نکات لازم بیان شد.

جمالی نسب در پایان گفت:امید است که دانشجویان محترم با رعایت آموزش های داده شده درجهت ارتقاء سطح ایمنی بیماران وکارکنان گامهای موثری را  بردارند.