اعلام رضایت کارشناسان طرح تحول از بیمارستان های نیشابور

امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

 

به گزارش وب دا :در بازدید کارشناسان بسته خدمتی ارتقائ کیفیت هتلینگ وزارت بهداشت از اقدامات انجام شده در بیمارستان حکیم و22بهمن نیشابور اعلام رضایت نمودند.

محمد عسلی کارشناس طرح تحول سلامت معاونت درمان نیشابور گفت:در بازدید کارشناسان بسته ارتقای هتلینگ وزارت بهداشت ،که مدیر درمان و کارشناسان طرح تحول سلامت دانشکده و مدیران بیمارستان ها نیز حضور داشتند، بعد از ارائه گزارش تصویری از روند اجرای اقدامات ارتقاء هتلینگ و بازدیدی که از کلیه واحدهای درمانی داشتند از نزدیک در جریان اقدامات ارتقای هتلینگ بیمارستانها قرار گرفتند.

وی افزود: کارشناسان ارتقای هتلینگ وزارت بهداشت  بعد از بازدید؛ از نزدیک بودن اقدامات هتلینگ بیمارستانها با استانداردهای اعلامی از سوی وزارتخانه  خبر دادند. و از زحمات همکاران که در کلیه قسمتها با درایت و با سلیقه  و استفاده مناسب از رنگها و تهیه نوع کف پوشها زیبایی خاصی به مکان بستری بیماران داده بود تقدیر و تشکر نمودند.

الهامی مدیر بیمارستان 22بهمن در این رابطه گفت: در بیمارستان 22بهمن از ابتدای سال بخش داخلی و پست اورژانس به صورت 100درصد نوسازی و بخش  سی سی یو 2 با پنج تخت و ای سی یو داخلی نیز با 4 تخت مصوب به صورت کامل ساخته شده و به بهره برداری رسیده است.

عابدی مدیر بیمارستان حکیم نیز گفت:در بیمارستان حکیم نیز بخش های داخلی و جراحی زنان و اطفال به صورت کامل از محل اعتبارات ارتقای هتلینگ بهسازی شده است .

در پایان نیز: کارشناسان هتلینگ وزارت بهداشت راهنمایی لازم در خصوص نحوه ارتقای هتلینگ بخش های بیمارستانها و اولویت ارتقای بخش های بستری را ارائه نمودند و مقرر شد برنامه های آتی و طرحهای مطالعاتی و ارتقای هتلینگ سایر بخش های بیمارستانها به کارشناسان ارتقای هتلینگ وزارت بهداشت اعلام گردد.