اخبــار مهــم
آرشیو اخبار

راه اندازی آزمایشات تشخیصی و افتراقی سرطان به روش های آزمایشگاهی ژنتیک در بیمارستان حکیم

امتیاز کاربر:  / 1
ضعیفعالی 

 

پزشک مسئول آزمایشگاه ژنتیک بیمارستان حکیم از  راه اندازی آزمایشات تشخیصی و افتراقی سرطان به روش های آزمایشگاهی ژنتیک در بیمارستان حکیم نیشابور خبر داد .

دکتر ابراهیم زاده وصال در گفتگو با خبرنگار وبدا گفت : یکی دیگر از ازمایشات ژنتیک پزشکی  با عنوان بررسی موتاسیون V617F در ژن JAK2 در ازمایشگاه ژنتیک بیمارستان حکیم نیشابور انجام می شود.

دکتر ابراهیم زاده وصال درادامه افزود :اختلالات میلوپرولیفرتیو (MPD) بدخیمی‌های سلول‌های بنیادی کلونال خونی هستند که با رشد غیر طبیعی سلول‌های خونی همراهند. موتاسیون JAK2-V617F در اکثر بیماران مبتلا به پلی سیتمی ورا (97%) و در حدود نیمی از موارد میلوفیبروز اولیه و ترومبوسیتی اولیه وجود دارد. تشابهات فنوتیپی در بین لوسمی میلوئید مزمن (CML) پلی سیتمی ورا (PV) ، ترومبوسیتی اولیه (ET) ، میلوفیبروز اولیه (PMF) سبب طبقه بندی آنها تحت عنوان بیماری میلوپرولیفراتیو مزمن گردید. نئوپلاسم های میلوپرولیفراتیو (MPNs) یک گروه هتروژن از بیماری ها هستند که در آنها اختلال کلونال اولیه در سطح سلول های بنیادی خون ساز منجر به افزایش تولید یک یا چند رده سلولی خونی می شود. ارتباط مابین بیماری های PV,ET,PM از طریق شناسایی یک موتاسیون اکتسابی تیروزین کیناز JAK2 یافت شد.

وی در ادامه گفت :با بررسی موتاسیون می توان در تشخیص بدخیمی و همچنین تعیین پیش آگهی یا نوع دارو در بیماران مبتلا به بدخیمی استفاده کرد. از این رو کشف این جهش در تشخیص، پیش آگهی و پیش بینی پاسخ درمان مفید است.

در پایان شایان ذکر است که روش انجام این تست:  استخراج DNA از خون وبررسی جهش با روش Real Time PCR و نوع نمونه: حد اقل 5 سی سی خون محیطی می باشد .

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات
  • لینک های مفید